Tuesday, October 12, 2010

Chào mừng các bạn đọc Việt Nam!

Looking at his stats, Suciô notes that much of our traffic is from Vietnam.
In honor of our Vietnamese reader, the rest of this post will be in Vietnamese.

Suciô nghĩ rằng người dân Việt Nam là người may mắn: 
 • Đất nước cộng sản ít hơn chúng ta,
 • chính trị gia của họ ít tham nhũng hơn chúng ta,
 • và thực phẩm của họ là tốt hơn rất nhiều.

Bình chọn cho Sanchez bẩn!

4 comments:

 1. Yeah, I know that's an (in)famous photo, but the head of the guy who has the gun pointed at him looks a little... off.

  ReplyDelete
 2. is the very sad pics

  ReplyDelete
 3. Food, Suciô's campaign team is sadly lacking in shoop skills. It's supposed to be Van Tran finishing off Loretta Sanchez.

  ReplyDelete